De winkel is gesloten van 30 juni tot en met 8 juli

我们只接受预约工作

保修和认证

铂金耳环,镶嵌帕拉伊巴碧玺和钻石

€59.750,00

时尚铂金耳环,镶嵌 6.91 克拉极其稀有的帕拉伊巴碧玺和 1.84 克拉钻石。这些来自我们自己工作室的耳环令人赏心悦目,也适合作为收藏品和/或投资品。  

这件珠宝是否已售出,或者帕拉伊巴碧玺不符合您的口味?从众多宝石中选择一颗宝石,让我们为您打造完美的耳环。 

材料: 18克拉白金

石头: 帕拉伊巴碧玺(6.91 克拉)、钻石(共 1.84 克拉)

设计: MV

产品编号: 100732

 

有关宝石的详细信息:

 

帕拉伊巴托尔马林

颜色:强烈的霓虹蓝

磨削形状:梨形,刻面

克拉重量:

1x 0.97CT(8.73 x 5.31 x 3.56 毫米)

1x 1.15CT(8.73 x 5.43 x 3.86 毫米)

1x 2.07CT(12.95 x 7.46 x 4.02 毫米)

1x 2.72CT(13.23 x 7.45 x 4.74 毫米)

证书:荷兰宝石实验室(NEL 证书 E 18194)

 

钻石

颜色                     : 和

荧光       : 没有任何

纯度            : VS 1

克拉                    :0.31CT

方面           : 6.37 x 4.63 x 1.98 毫米

磨削形状               :风筝阶梯切割

结束             : 非常好

证书             : 木 320864986

颜色                      : 和

荧光       : 没有任何

纯度            : 管道 1

克拉                    :0.65CT

方面           :8.15 x 4.51 x 2.42 毫米

磨削形状               : 风筝改装辉煌

结束             : 非常好

证书             : 木 320864983

 

 

颜色                      :D

荧光       : 没有任何

纯度            : VS 1

克拉                    :0.34CT

方面           : 6.48 x 4.75 x 2.06 毫米

磨削形状               :风筝阶梯切割

结束             : 非常好

证书             : 木 320864987

颜色                     :D

荧光       : 没有任何

纯度            : VS 1

克拉                   :0.54CT

方面           : 8.15 x 4.46 x 2.09 毫米

磨削形状               : 风筝改装辉煌

结束             : 非常好

证书             : 木 320864982

 

 


铂金耳环,镶嵌帕拉伊巴碧玺和钻石

€59.750,00

相关信息

帕拉伊巴碧玺

购物车